Alex Pittendrigh, ‘Zlata Zlata’, 2014, Murray White Room