Alex Webb, ‘Otay Mesa Mountains, California’, 1979, Etherton Gallery