Alexandr Barkovskiy, ‘Gypsy Madonna # 7’, 2008-2010, Andakulova Gallery

Signature: Signed by Artist

2014 – Gypsy Madonnas, solo show, Andakulova Gallery (previously Alif Art Gallery), Dubai
2014 – Art Fair Dubai, Andakulova Gallery (previously Alif Art Gallery), The Address Hotel, Dubai
2016 – World Art Dubai, Andakulova Gallery (previously Alif Art Gallery), DWTC, Duba

About Alexandr Barkovskiy

Uzbek, b. 1979, Tashkent, Uzbekistan

Solo Shows