Alexei Kostroma, ‘LUXURY’, 2013, 401contemporary
Alexei Kostroma, ‘LUXURY’, 2013, 401contemporary