Alexis Fidetzis, ‘How to Brutally Construct an Absurd Sense of Pride’, 2015, IFAC Arts
Alexis Fidetzis, ‘How to Brutally Construct an Absurd Sense of Pride’, 2015, IFAC Arts
Alexis Fidetzis, ‘How to Brutally Construct an Absurd Sense of Pride’, 2015, IFAC Arts

How to Brutally Construct an Absurd Sense of Pride
Archival pigment print 30 x 150 cm (7 pieces)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / SITUATION ATHINA
IFAC ATHINA - GALAXIA 11 - NEOS KOSMOS - ATHINA 117 45

About Alexis Fidetzis