Aliki Panagiotopoulou, ‘Ambersand I’, 2013, Dio Horia

About Aliki Panagiotopoulou

Greek, b. 1980, Athens, Greece, based in Athens, Greece

Group Shows