Amano Yoshitaka, ‘Candy Girls S23’, 2008, Coleccion SOLO