Amano Yoshitaka, ‘Candy Girls S36’, 2009, Coleccion SOLO