Anastasia Faiella, ‘White Flower’, ÆRENA Galleries and Gardens