Anastasia Khoroshilova, ‘Kasaniya (Tracks)#06’, 2013, Galerie Ernst Hilger