Anastasia Pelias, ‘Washed (orange oxide, yellow)’, 2008, Jonathan Ferrara Gallery

About Anastasia Pelias