Andrzej Borowski, ‘A peak’, 2018, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels