Andrzej Borowski, ‘Horizon’, 2018, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels