Andrzej Borowski, ‘Isles’, 2012, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels