Andrzej Borowski, ‘My garden - tulips II’, 2005, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels