Andrzej Borowski, ‘Purple sea’, 2018, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels