Andrzej Borowski, ‘Siena. A palm tree’, 2013, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels