Andrzej Borowski, ‘Still life with a silver conch’, 2006, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels