Andrzej Borowski, ‘Two papayas’, 2016, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels