Andrzej Borowski, ‘Verona II’, 2011, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels