Andrzej Borowski, ‘Wistaria in Poggio di Otvicoli’, 2006, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels