Andy Freeberg, ‘Eli Klein, Art Miami’, 2010, Clark Gallery