Andy Warhol, ‘To Shoe or Not to Shoe (from the A la recherche du shoe perdu portfolio)’, c. 1955, Wright