Anna Kolosova, ‘Monochrome’, 2016, Swerdlow Art Group