Anna Kolosova, ‘NEW YORK METRO’, 2014, Swerdlow Art Group