Anna Szejdewik, ‘Fish’, 2014, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels