Unknown Artist, ‘Inca Ponchito’, 1400-1532, Peyton Wright Gallery