Anqi Ju, ‘Big Characters’, J: Gallery

About Anqi Ju

Chinese, b. 1975, Urumqi, Xinjiang, China, based in Beijing, China