Ju Anqi, ‘Restricted Gaze No2’, 2016, de Sarthe Gallery

About Ju Anqi

Chinese, b. 1975, Xinjiang, China, based in Beijing, China