Antoni Kaniowski, ‘ppt.xxx’, 2012, Rhizome ArtBase
Antoni Kaniowski, ‘ppt.xxx’, 2012, Rhizome ArtBase
Antoni Kaniowski, ‘ppt.xxx’, 2012, Rhizome ArtBase
Antoni Kaniowski, ‘ppt.xxx’, 2012, Rhizome ArtBase
Antoni Kaniowski, ‘ppt.xxx’, 2012, Rhizome ArtBase
Antoni Kaniowski, ‘ppt.xxx’, 2012, Rhizome ArtBase