Antonio Saggese, ‘Oscar Freire’, 2012, Marsiaj Tempo