Aobo Wang, ‘Flower demon - Green Bee’, 2015, ShopColumbia