Athi-Patra Ruga, ‘Azania in waiting Circa 2008 2009 [ Nihil Reich ]’, 2015, In Situ - Fabienne Leclerc