Ati Maier, ‘Zero Zero’, 2012, Pierogi

About Ati Maier