Atsuko Tanaka, ‘’83F’, 1983, SAKURADO FINE ARTS
Atsuko Tanaka, ‘’83F’, 1983, SAKURADO FINE ARTS