Atsushi Kaga, ‘David Bowie with Alien Spaceships’, 2012, Japigozzi Collection