Atsushi Kaga, ‘Every 15 Mins’, 2011, Japigozzi Collection