Buffon
sheet: 20.8 x 15.1 cm (8 3/16 x 5 15/16 in.)