Augusto Bozzi, ‘Two 'Lord' armchairs’, circa 1959, Aste Boetto