Augustus Nazzaro, ‘Advanced Cycle’, 2017, KOKI ARTS