Augustus Nazzaro, ‘Antagonist Protocol’, 2017, KOKI ARTS