Awoiska van der Molen, ‘#281-5’, 2010, Kristof De Clercq