Barbara Takenaga, ‘Wheel (Zozma)’, 2008, Dieu Donné