Bartek Zygmunt Siegmund, ‘Bluebox’, 2017, Assembly Gallery