Beiren Hou, ‘Lakes and Mountains ’, 2015, NanHai Art