Bela Szeift, ‘Ideal Woman’, 2008, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Bela Szeift, ‘Ideal Woman’, 2008, FRED.GIAMPIETRO Gallery