Bernard Buffet, ‘Don Quixote et les moulins (Don Quixote and the Mills); Sancho Panza et la huppe (Sancho Panza and the Hoopoe); and Don Quixote en cage (Don Quixote in a Cage), from Don Quixote’, 1989, Phillips