Bianca Sforni, ‘From Cipango V’, 2003, MIYAKO YOSHINAGA