Björn Dahlem, ‘Reflektor (Schwarzer Strahler I)’, 2015, Sies + Höke