Blinn Jacobs, ‘Small Magma’, 2014, FRED.GIAMPIETRO Gallery